Brussen van kinderen die geen gebruiker zijn van de voorziening

Mogen brussen van kinderen die geen gebruiker zijn van de voorziening deelnemen aan de activiteiten?
  • Het is zo dat de kinderen die in begeleiding zijn de kinderen met een beperking zijn. Zolang die in begeleiding zijn, is er geen probleem. Maar de vraag is, hoe lang houd je dat dossier open. Je kan daar heel flexibel in zijn, en je kan daar erg rigide in zijn. Zeker met de wachtlijsten in het achterhoofd.
  • Bij ons kan dat, als het dossier dichtgaat, dat de brussenwerking wel kan blijven.
  • Je zit natuurlijk met een beperking in de tijd.
  • Wij kunnen ervoor kiezen, in de drie jaar begeleiding om indien de vraag enkel over de brussen gaat, drie jaar met de brussen te werken. Na de begeleiding, kunnen de brussen nog naar de activiteiten komen, zoals bij die groepswerking. Dat neemt niet zoveel tijd in beslag.
  • Bij ons kunnen brussen uit gezinnen die nog op de wachtlijst staan ook deelnemen.