Partners

Het brussenvervolgproject werd gefinancierd door de Faculteit Mens en Welzijn van Hogeschool Gent. Universiteit Gent is van bij de opstart betrokken geweest en zetelde in de stuurgroep van dit project. De website kon worden ontwikkeld dankzij de steun van CERA.

Met dank aan alle leden van de stuurgroep:
- Prof. Dr. Geert Van Hove - Universiteit Gent – Vakgroep Orthopedagogiek
- Dr. Stijn Vandevelde - Hogeschool Gent – Faculteit Mens en Welzijn
- Riet Steel - Hogeschool Gent – Faculteit Mens en Welzijn
- Ward Wyffels - ervaringsdeskundige
- Chris Van Dam - Hogeschool Gent - Faculteit Mens en Welzijn
- Nicole Schoofs - Hogeschool Gent - Faculteit Mens en Welzijn

Onze nadrukkelijke dank ook aan de deelnemers van het project:
- Heidi Ballyn, vzw Zorgcentrum Maria Ter Engelen
- Julie Brochet, De Totem
- Dieter Callens, De Mee-ander
- Lieve Cauwels, vzw Victor
- Din Cop, Den Engel
- Siska Craeynest, voc Rozeweelde
- Greet De Baere, O.C. Sint-Idesbald
- Carina De Bruyne, vzw Kompas
- Leen De Coensel, De Kangoeroe vzw
- Lore De Decker, vzw Victor
- Anke De Reuse, Handicap en Ambulante Begeleiding vzw
- Petra Demets, Ambulante Begeleidingsdienst ZigZag
- Marleen Fonteyn, Emiliani vzw
- Els Goethals, Dominiek Savio Instituut vzw
- Lina Hoeben, OOOC De Morgenster
- Ilse Laethem, De Kangoeroe vzw
- Griet Masureel, Tanderuis vzw
- Aag Mesens, KIDS
- Mieke Windels, UZ Gent - deLIEving
- Melissa Schaessens, OCMW Roeselare
- Veerle Smits, KIDS
- Benedicte Tiebout, vzw Het Anker
- Marjan Top, vzw Groep Ubuntu
- Kathy Van Der Veken, Den Dries vzw
- Ines Vanhoutte, Thuisbegeleidingsdienst 'T Spoor
- Anit Vermeiren, Kadodder vzw