• Je bent hier
  • »
  • Brussen
  • »
  • Aan de slag

Aan de slag!

'Bij ons zijn daar extra middelen voor uitgetrokken binnen de voorziening. Dit gebeurde echter niet vanaf het begin. Bij ons is dat zo gegroeid. Je hebt een voortrekker nodig. Ik heb daar bijv. veel tijd en energie in gestopt, gelukkig kreeg ik daar dan de appreciatie voor waardoor ik een aantal uren vrij gekregen heb, maar dat na zoveel tijd. Ik ga akkoord dat er middelen moeten zijn, maar erop wachten voor je eraan begint, maakt het vaak moeilijk. Je moet er eerst achter staan en dan zien wat er gebeurt. Je kan sowieso maar van wal steken als de directie achter je staat. Je hebt dus een enthousiaste voortrekker nodig.'

Wanneer je als hulpverlener overweegt om op een of andere manier met brussen te werken, dan is het belangrijk dat dit beleidsmatig ook een plaats krijgt. Bovenstaand citaat leidt ons in op de rubriek 'aan de slag'. Hier wordt stilgestaan bij mogelijkheden en eventuele moeilijkheden rond het vormgeven van het beleid en hoe aan de slag kan worden gegaan met brussen binnen of vanuit voorzieningen.