Hoe worden de brussenactiviteiten betaald?


  • De rol van de directie zit ook hier sterk in verweven. Het aantal gezinnen dat deelneemt is eigenlijk niet evenredig met de kost om brussenactiviteiten te organiseren. De directie gaf aan dat het eigenlijk niet haalbaar is, maar bij ons krijg ik de mogelijkheid om dat toch te organiseren. Als je erachter staat, het zit in ons pakket, dan maakt het niet uit. Er komt natuurlijk wel heel wat bij kijken.

  • Bij ons zijn daar extra middelen voor uitgetrokken binnen de voorziening. Dit gebeurde echter niet vanaf het begin. Bij ons is dat zo gegroeid. Je hebt een voortrekker nodig. Ik heb daar bijv. veel tijd en energie in gestopt, gelukkig kreeg ik daar dan de appreciatie voor waardoor ik een aantal uren vrij gekregen heb, maar dat na zoveel tijd. Ik ga akkoord dat er middelen moeten zijn, maar erop wachten voor je eraan begint, maakt het vaak moeilijk. Je moet er eerst achter staan en dan zien wat er gebeurt. Je kan sowieso maar van wal steken als de directie achter je staat. Je hebt dus een enthousiaste voortrekker nodig.

  • Bij ons is dat allemaal gratis. Wij doen dat vanuit donaties van het Kinderkankerfonds. Ouders kunnen hun kinderen brengen zonder iets te hoeven betalen.

  • Als wij een activiteit organiseren, zo’n ontspanningsactiviteit voor de brussen, dan vragen wij daar wel een bijdrage voor. Voor de maaltijd, of…

  • Wij laten de mensen betalen met sessies. De mensen betalen 2 begeleidingssessies voor een activiteit.

  • Van de dienst uit, krijg ik een budget voor de brussenwerking. Ik krijg 300 euro per jaar voor materiaal en dergelijke. Ik geef elk jaar de helft terug omdat het op zich niet zo kostelijk is.