Werkwijze

Concrete stappen

1. Eerste fase

Aan de hand van een secundaire analyse die werd uitgevoerd op onderzoeksmateriaal van het oorspronkelijke brussenproject werd nagaan welke factoren belemmerend of net faciliterend kunnen zijn om brussen te ondersteunen. Daarnaast gingen we op zoek naar belangrijke elementen om een brussenbeleid vorm te geven. Deze analyse werd uitgevoerd met het softwareprogramma Nvivo9.

2. Tweede fase

 
We stelden voorop met een beperkte groep hulpverleners (residentieel en ambulant), leerkrachten en gezondheidsmedewerkers een leertraject te ontwikkelen bestaande uit training en casusgericht werken. Volgende concrete doelstellingen leidden de uitwerking hiervan: 

  • Tot een rijke wisselwerking komen tussen mensen uit de gezondheidszorg, het onderwijs en de hulpverlening door casussen te bespreken die ieder van hen inbrengt. Mensen met veel ervaring in het werken met brussen gaan in dialoog met mensen die minder ervaring hebben. Niemand hoeft reeds kant-en-klare methodieken ter beschikking te hebben.
  • De instrumenten ontwikkeld in het oorspronkelijke brussenproject worden meegenomen tijdens deze supervisiesessies. De deelnemers denken samen na over de mogelijke meerwaarde en/of implementatie van de resultaten.
  • De onderzoeker bundelt alle verzamelde materiaal en stelt het beschikbaar voor alle geïnteresseerde hulpverleners, leerkrachten en gezondheidsmedewerkers die ondersteuning wensen in het begeleiden van brussen.

Aangezien meer mensen dan verwacht wilden instappen op het project, werden 3 supervisiegroepen opgericht. Mensen die inschreven kwamen hoofdzakelijk uit de hulpverlening. Eén persoon werkte binnen de gezondheidszorg. Leerkrachten konden we jammer genoeg niet strikken.
De hulpverleners kwamen uit heel diverse settings: thuisbegeleiding, residentiële voorzieningen, mensen werkzaam in de Bijzondere Jeugdzorg en het ziekenhuis.

Dit zorgde voor een rijkdom aan materiaal, en een minstens even rijke uitwisseling tussen de deelnemers. Anderzijds bevestigde het ook de bestaande verschillen tussen verschillende diensten. En die mogen er zijn. De onderzoekers zijn alvast overtuigd dat een wederzijdse bevruchting steeds mogelijk was en blijft. Dit vraagt misschien enige creativiteit om bepaalde methodieken aan te passen, maar inspiratie is verzekerd...

3. Derde fase

 
In de derde fase werd alle verzamelde materiaal geanalyseerd en gebundeld. De website toont de verzamelde resultaten.
Om de analyse te maken werd gebruik gemaakt van Nvivo9, net als in de secundaire analyse tijdens de eerste fase. Een selectie van de 'nodes' werd nader gecodeerd en geanalyseerd. De focus lag hierbij op mogelijkheden en moeilijkheden die hulpverleners ervaren in het ondersteunen van brussen evenals in het uitwerken van een brussenbeleid.