Hoe kan deze website gebruikt worden?

Deze website heeft tot doel dat er meer aandacht komt voor brussen in de hulpverlening en in het algemeen. Tijdens het project hebben de deelnemers hun expertise, hun twijfels, hun bedenkingen, … gedeeld met elkaar. De bedoeling was om elkaar te inspireren, van elkaar te leren, ideeën af te snoepen, elkaars en eigen werk kritisch in vraag te stellen. Vervolgens hebben de onderzoekers dit materiaal gebundeld en geanalyseerd, echter zonder de inhoud te manipuleren. Dat wil zeggen dat de inhoud van deze website (de citaten die je kan lezen, de verschillende meningen, de bedenkingen, de voorbeelden…) van de deelnemers zelf komt, niet van de onderzoekers. De informatie komt dus van het werkveld, en na deze te hebben geordend wordt hij teruggegeven aan het werkveld.
We hopen dat velen hier ideeën uit kunnen putten en zo van elkaar kunnen leren. De website heeft vooral de bedoeling om mensen aan te zetten tot actie, en echt met brussen aan de slag te gaan.

Hoe kan deze website worden gebruikt? Het materiaal is zo geordend dat mensen die zich vragen stellen bij hoe met brussen kan worden gewerkt, door kunnen klikken op ‘aan de slag’. De focus ligt hier op het beleidsmatige. Wie meer concrete handvatten wil rond het werken met brussen vindt misschien zijn gading onder ‘methodieken om erin te vliegen’. Onder ‘drempels?’ worden verschillende drempels en valkuilen gebundeld, maar ook hoe hiermee kan worden omgegaan of hoe deze (anders) kunnen worden opgevat.

Veel grasduin- en uitprobeergenot!
De onderzoekers,
Leen Poppe & Hanne Vandenbussche