Wat is ‘aandacht hebben voor brussen’?

Waar wij in dit project voor pleiten is dat hulpverleners en andere ondersteunende figuren aandacht hebben voor brussen van kinderen of volwassenen met een ondersteuningsnood. Veel begeleiders en hulpverleners zijn reeds jaren bezig met brussen en hebben een grote expertise opgebouwd. Het valt op dat elk van deze hulpverleners een heel andere aanpak en heel eigen manier van werken heeft ontwikkeld. Wij willen geen voorbeeldmodel naar voor schuiven, omdat dat niet bestaat. Wel zijn we er van overtuigd dat de ervaring van anderen bruikbaar is voor begeleiders, leerkrachten en andere professionelen die minder ervaring hebben.

De manier waarop deze aandacht wordt vormgegeven, ligt dan ook niet vast. Elke begeleider en elke voorziening zal ‘werken met aandacht voor brussen’ op een eigen manier invullen, al naargelang zijn/haar mandaat, mogelijkheden, inzichten, kennis, beschikbaarheid en persoonlijke voorkeur.

In deze website wordt een gevarieerd scala van verschillende werkvormen en methodieken aangereikt, die hopelijk een inspiratie kunnen zijn voor wie brussen onder de aandacht wil brengen. Zo kan men met ouders werken; samen met de broers en zussen van hetzelfde gezin werken; individueel aan de slag gaan met brussen, of in groepsverband met brussen werken.